CONTENTmania
adres redakcji:
ul. Wadowicka 8A, 
30-415 Kraków
wejście B, II piętro
Redakcja – tel: 602 495 479

WYDAWCA:
Kaizen Media Sp. z o.o. 
ul. Friedleina 7/5,
30-009, Kraków, Polska
Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście, 
Wydział XI Gospodarczy KRS
KRS 0000674757
REGON 367119604, NIP 6772419021
Kwota kapitału zakładowego: 55 000 PLN
Serwis www.contentmania.pl jest zarejestrowana 
w rejestrze dzienników i czasopism, prowadzonym 
przez Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest portal Contentmania.pl z siedzibą przy ul. Wadowickiej 8A w Krakowie i wydawca serwisu Kaizen Media Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Józefa Friedleina 7/5 w Krakowie.